Gouda Goverwelle
Logo van de wijkwebsite van Gouda Goverwelle

Buurtpreventie Polderbuurt

Ooit ’s avonds in een aardedonkere poort gelopen? Het preventieteam doet dit dagelijks. Met zaklantaarn om niet te struikelen of tegen niet gesnoeide struiken te lopen. “Het zou goed zijn als bewoners zelf vaker de handen uit de mouwen zouden steken om het inbraakrisico te verkleinen. Voor je het weet ben je ook aan de beurt” vertelt een actief lid van het preventieteam.

Even voorstellen

Buurtpreventieteam Polderbuurt. Onze 12 leden leveren een actieve bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in de Polderbuurt. Onopvallend lopen we iedere avond (altijd met z’n tweeën) buurtrondes en geven we onze oren en ogen goed de kost. Dat is een belangrijk verschil met veel andere Whatsappgroepen die geen rondes lopen en alleen, en dat is natuurlijk ook belangrijk, voor extra oren en ogen in een buurt zorgen. Onveilige situaties – en uiteraard onraad – worden gemeld bij gemeente, politie, bedrijven of organisaties zoals Mozaïek Wonen. Van tijd tot tijd stemmen wij onze activiteiten af met onze wijkagenten en met de gemeente. We leveren op deze wijze een bijdrage aan de veiligheid in onze buurt, maar onze deelnemers vinden het ook gezellig om af en toe met een andere buurtbewoner een uurtje een ronde te lopen.

Interesse?