Gouda Goverwelle
Logo van de wijkwebsite van Gouda Goverwelle
Goverwelle Laatste update: 1 mei 2020

Denk mee over herinrichting straten in Goverwelle

Gouda Goverwelle - Nieuws - Goverwelle - Denk mee over herinrichting straten in Goverwelle

De gemeente Gouda gaat het Lakerpolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van de Beethovenhof ophogen. We gaan aan de slag in uw wijk omdat er wateroverlast is of op korte termijn gaat ontstaan. Dit komt door het zakken van de weg.

Nieuwe inrichting van de weg

Door het ophogen van deze wegen is er nu ook de kans om de straten anders in te richten. De gemeente Gouda heeft voor het veranderen van de weg wel een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen:

  • Waar de maximumsnelheid 50km/u is, wordt deze teruggebracht naar 30km/u;
  • Inrichten als 30km zone. Dit betekent een smallere rijbaan, verkeersremmers (drempels bijvoorbeeld) en geen aparte fietspaden. De fietsers komen op de rijbaan;
  • De bestaande asfaltverharding verdwijnt en er komen straatstenen voor terug;
  • Meer groen in het projectgebied en misschien verschillende boomsoorten naar wens van de bewoners;
  • De regenwaterriolering vergroten en klimaatbestendig maken.

Eerder is het projectgebied Wilhelmina van Pruisenlaan tot aan het Lakerpolderplein samen met bewoners ontworpen. Met elkaar keken we naar een inrichting die bewoners fijn vinden en die past bij een 30 km-zone. Deze inrichting is ook leidend voor het project waarover we het in deze brief hebben. Eenzelfde soort inrichting vinden we belangrijk omdat de straten in elkaar overgaan.

Om u een idee te geven over het ontwerp kunt u kijken op onze website https://www.gouda.nl/whmp.


Bron: https://www.gouda.nl/componistenlaan