Gouda Goverwelle
Logo van de wijkwebsite van Gouda Goverwelle
Goverwelle Laatste update: 15 oktober 2019

Heeft het mobiliteitsplan ook impact op Goverwelle?

Gouda Goverwelle - Nieuws - Goverwelle - Heeft het mobiliteitsplan ook impact op Goverwelle?

Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Het verkeerscirculatieplan heeft betrekking op heel Gouda. Wat is de impact op Goverwelle?

Impact op Goverwelle?


Bron: https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan