Gouda Goverwelle
Logo van de wijkwebsite van Gouda Goverwelle
Gouda Goverwelle - Goverwelle - Heeft het mobiliteitsplan ook impact op Goverwelle?

Heeft het mobiliteitsplan ook impact op Goverwelle?

Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Het verkeerscirculatieplan heeft betrekking op heel Gouda. Wat is de impact op...

Gouda Goverwelle - Goverwelle - Dierenweide Goverwelle op TV

Dierenweide Goverwelle op TV

De dierenweide Goverwelle komt morgen in de uitzending van Steenrijk en Straatarm van SBS 6. Het wordt uitgezonden om 20.30 Bij de voor-programmering zie je onze ezels al door de wei dartelen. Leuke reclame voor de Dierenweide Goverwelle.

Gouda Goverwelle - Goverwelle - Herinrichting Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

Herinrichting Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

Op dinsdag 10 en woensdag 11 september 2019 zijn de eerste participatiesessies geweest met de bewoners. Doel hiervan is het betrekken van de bewoners bij het planproces en een beter beeld krijgen van de wensen en ideeën die er in de straat spelen.